Millist valitsust Mongoolial on?

Mongoolia on mitmeparteiline riik ja ta on pooles presidendivalimiste demokraatlik vabariik, mille täitevvõimu teostab riigis president ja valitsus. Kuigi seadusandlik võim kuulub parlamendile ja valitsusele, on Mongoolia kohtunikud seadusandlikust ja täidesaatvalt sõltumatud. Enne 2008. aastat oli Mongoolia hääletussüsteem „võitja, kes võtab seda kõik”, mis takistas ranget parteide distsipliini. Järgides riigis kehtestatud uusi valimisseadusi, väitis Mongoolia Rahvapartei, et 2016. aasta valimiste ajal võitis valitsev demokraatlik partei.

Mongoolia valitsuse täitevvõimu osakond

Mongoli president ei ole mitte ainult riikliku julgeoleku juhataja, vaid ka relvajõudude ülemjuhataja, aga ka riigipea. Kandidaadid, kes võistlevad eesistujariigiks, on määratud ainult parteidega, kellel on koht Mongoolia parlamendis. President valitakse nelja-aastase tähtajaga rahva häälega. Võib olla ainult president kaheks ametiajaks ja selle valib rahva enamusliige. Mongoolia põhiseaduse kohaselt vastutab president valitsuse ülesütlemise ja dekreetide väljastamise eest; vetoõigus kõigi õigusaktide osade suhtes, pakkudes peaministrit ja algatades õigusakte. Kui president on töövõimetu, puuduv või astub tagasi, seisab riigihangete esimees presidendina kuni uue presidendi avamiseni.

Mongoolia valitsus

Mongoolia valitsuse juht on peaminister, kelle president määrab ametisse neljaks aastaks. Valitsuse liikmed nimetab ametisse ka president, kuid alles pärast seda, kui peaminister on ettepaneku teinud. Kui aga peaminister ei nõustu presidendiga küsimuses, mis puudutab valitsuse liikmete ametisse nimetamist nädala pärast, peab ta esitama küsimuse SGKhile kabineti ametisse nimetamiseks. Mongoli kabinet koosneb 13 ministeeriumist. Mongoolia valitsus võib vallandada ainult järgmistel tingimustel; kui SGKh hääletab umbusalduse ettepanekust, kui pool kabinetist lahkub samaaegselt või kui peaminister lahkub.

Mongoolia parlament

Mongoolial on ühekojaline parlamentaarne süsteem, mis koosneb 76-st istmest ja mida tuntakse ka riigi suur-huralina. Parlamendikohad jaotatakse süsteemi abil, mida nimetatakse proportsionaalseks esindajateks. Piirkonnad valivad otse 76st liikmest 48, ülejäänud 28 nimetatakse poliitiliste parteide proportsionaalse esindatuse kaudu. Riigikogu suurriikide liikmed valivad kõneleja ja asepresidenti kas koalitsioonist või iga valitsuse osapoolest. Nii parlamendi aseesimees kui ka parlamendi esimees töötavad ka neli aastat.

Mongoolia valitsuse kohtunik

Kõik Mongoolia kohtunikud valib kohtunike üldnõukogu, mis on riigi uue põhiseaduse alusel volitatud; JGC kaitseb ka kohtunike õigusi. Mongoolia õigussüsteemi kõrgeim kohtuorgan on Riigikohus. JGC nimetab ka kohtunikud, keda president valib ja kinnitab Suur-Khurali riik. Põhiseaduslikult on Mongoolia ülemkohtul õigus pöörduda kõigi teiste madalamate kohtute otsuste peale, välja arvatud erikohtutes tehtud otsused, välja arvatud juhul, kui sellised juhtumid on edasi kaevatud. Riigikohus vastutab ka kõigi seaduste ametliku tõlgendamise eest, välja arvatud põhiseadusest.

Soovitatav

Tuleviku 10 kõrgeimat ehitist
2019
Riigid, kus on kõige rohkem põie vähki maailmas
2019
Mis on glaciovolcanism?
2019