Millist valitsust Nepalil on?

Nepali valitsus sai föderaalsest demokraatlikust vabariigist pärast monarhia kaotamist 2008. aastal ja uue põhiseaduse möödumist 2015. aastal. Nepali Lõuna-Aasia riik piirneb Hiina ja Indiaga. Suurem osa oma ajaloost võttis Nepal vastu ühtse valitsemisviisi. Föderalism tekkis võimaliku lahendusena riigi regionaalsele tasakaalustamatusele arengu, töötuse ja vaesuse osas.

Nepali president

Nepali president on riigi riigipea. Eesistujariigi institutsioon Nepalis loodi riigi kui 2008. aasta deklaratsiooniga. Riigi esimeseks presidendiks valiti Ram Baran Yadav. Nepali presidendi valimise ülesanne on valimiskolleegium, mis moodustab riigi parlamendi ja maakonna seadusandjate liikmed. Kui kumbki kandidaat ei suuda enamust delegeeritud häältest koguda, siis tekib kahekordne kandidaat, kuni üks neist saab enamuse. Nepali president täidab peamiselt pidulikke kohustusi. Tema täitev-, kohtu- ja seadusandlikud ülesanded viiakse läbi ministrite nõukogu nõuannete põhjal. Rahva praegune president on Bidhya Devi Bhandari, kes valiti 2015. aastal.

Nepali valitsuse täitevvõimu osakond

Täidesaatvaid kohustusi Nepalis viib läbi ministrite nõukogu. Nõukogu koosneb peaministrist, kahest peaministri asetäitjast, 24 ministrist ja 14 riigiministrist. Peaministri valib kaudselt parlament poliitilise nõusolekul. Peaminister võib nimetada nõukogu liikmed parlamendiliikmetest või parlamendist välja. Juhtkond nimetab ametisse ja annab üle asjaomased ametnikud riigi tsiviil- ja sõjaväeosakondades. Ta kontrollib valitsusasutusi, et tagada nende tõhus toimimine. Täitevvõim on volitatud säilitama riigi seadusi ja korda ning kaitsma rahvast välisriikide sissetungi eest. Institutsioon esitab parlamendile eelarve heakskiitmiseks ja kehtestab maksud. Muude täitevvõimu ülesannete hulka kuuluvad arve esitamine parlamendis, parlamendi istungite kokkukutsumine ja edasilükkamine ning välislepingute allkirjastamine.

Nepali valitsuse seadusandlik haru

Riigi 2015. aasta põhiseadus lõi kaks parlamendi koda. Esindajatekojas istuvad 275 valimisringkondade esindajat, samas kui Rahvusassambleel on 59 liiget, kes valitakse kuueks aastaks. Nepali teine ​​koosseis täidab praegu seadusandlikke kohustusi riigis. Parlament kuulutas uue põhiseaduse edukalt välja 20. septembril 2015. Nepali valitsus tegi ajaloo 16. oktoobril 2015, valides esimese naissoost kõneleja Onsari Gharti Magari. Naiste esindus on assamblees märkimisväärselt suurenenud, olukord, mida globaalne kogukond kiitis. Assamblee kinnitab arveid ja esindab kodanike huve. See hoiab ka valitsuse täitevvõimu vastutust.

Nepali valitsuse kohtunik

Nepali valitsusel on sõltumatu kohtuvõim. Kohtusüsteemi hierarhiat juhib Riigikohus, kes kontrollib ja kontrollib madalamate kohtute ja teiste kohtuorganite tegevust. Apellatsiooni- ja ringkonnakohtute võrgustik teenib riigi kodanikke. Eriküsimuste lahendamiseks luuakse spetsiaalsed kohtud. Peaminister nimetab konstitutsiooninõukogu nõuannete alusel üksikisiku, kes täidab peakohtuniku ametit. Riigikohtu, apellatsiooni- ja ringkonnakohtu kohtunikud määratakse kohtunõukogu nõuannete alusel.

Soovitatav

UNESCO maailmapärandi alad Gruusias
2019
Kas pingviinid on imetajad?
2019
Allahinnatud reisisihtkohad Poolas
2019