Mis on Gini koefitsient?

Gini koefitsient mõõdab riigi või piirkonna elanikkonna ebavõrdsust. Gini koefitsiendi väärtuste väärtused on nullist ühe ja madalaima koefitsiendiga (null), mis esindavad võrdsust, kus kõik teenivad võrdset sissetulekut, samas kui koefitsient ühe näitab ebavõrdsust, mille puhul ainult üks inimene teenib kõik sissetulekud töötajate rühma vahel. Siiski võib Gini koefitsiendi väärtuse, mis on suurem kui üks, saada kogu vara või sissetuleku negatiivse panuse korral.

Gini koefitsiendi omadused

Gini koefitsient on efektiivne ebavõrdsuse hajutamise mõõtmisel selle oluliste omaduste tõttu. Seda on lihtsam tõlgendada, sest see on suheanalüüsi meetod. Gini koefitsient väldib enamiku elanikkonna, näiteks sisemajanduse kogutoodangu arvutatavat keskmist, ja seda saab kasutada erinevate piirkondade või rühmade järjestamiseks. Seda saab kasutada ka perioodi tulude jaotamise võrdlemiseks, mistõttu on lihtne kindlaks teha, kas ebavõrdsus suureneb või suureneb. Gini koefitsiendi muud omadused hõlmavad anonüümsust, kuna see ei vali sissetuleku saaja tüüpi, seda saab kasutada ka suurte elanikkonna erinevuste mõõtmiseks, ilma et see tingimata arvestaks majanduse suurust.

Gini koefitsiendi arvutamine

Võrdne ühiskond on selline, mis saab ühtlaselt samu tulusid (G = 0), samas kui ebavõrdne ühiskond on selline, kus üksikisik saab 100% sissetulekust (G = 1-1 / N). Piirkonna või riigi sissetulekute jaotus ei järgi lihtsa funktsiooni reeglit. Funktsioon annab mõõdetava analüüsi piirkonna sissetulekute jaotuse kohta. Tulude jaotamise selge juhtum eristab sissetuleku tasemeid suure sissetuleku või madala sissetulekuga. Gini koefitsienti võib seega arvutada diskreetse tõenäosusjaotuse, pideva tõenäosuse jaotuse või Chi-ruudu jaotuse abil teiste meetodite vahel. Gini koefitsienti saab matemaatiliselt esitada Lorenzi kõveral, mis näitab elanikkonna sissetulekute osakaalu, mis saadakse kumulatiivselt elanikkonna alumise protsendi võrra. Gini sissetuleku koefitsient saadakse nii turutulu kui ka kasutatava tulu alusel, samal ajal kui turutulu koefitsient saadakse maksustatavast tulust ja ülekandest. Kogu maailma Gini koefitsient on vahemikus 0, 60 kuni 0, 68.

Gini koefitsiendi rakendamine

Gini koefitsienti kasutatakse paljudes valdkondades, sealhulgas psühholoogias, majanduses ja põllumajanduses. Hariduses kasutatakse Gini koefitsienti, et hinnata antud elanikkonna hariduse ebavõrdsuse taset. Võimaluste ebavõrdsuse mõõtmiseks kasutatakse võimalust Gini koefitsient. Gini koefitsienti saab kasutada ka sissetuleku liikuvuse mõõtmiseks, hinnates, kas Gini sissetulekute ebavõrdsuse koefitsient on püsiv või muutuv ning samuti, mil määral piirkond võimaldab kodanikel majanduslikke muutusi, et nad saaksid ühest tasandist liikuda perioodi jooksul sissetuleku teisele.

Gini koefitsiendi piirangud

Gini koefitsiendi kasutamine ja tõlgendamine on vastuoluline, kuna tegemist on suhtelise mõõtmega. Gini koefitsiendiga mõõdetud muutuv sissetulekute ebavõrdsus võib olla tingitud ühiskonna struktuurilistest muutustest, nagu rahvastiku koosseisu muutus. Gini koefitsiendi lihtsus võib viia erinevate elanikkonna võrdlemisel järelevalve ja segadusse.

Soovitatav

Mis on Jaapani riiklik spordiala?
2019
Sea Cliffs of Étretat, Prantsusmaa - unikaalsed kohad üle maailma
2019
River Otter Faktid: Põhja-Ameerika loomad
2019