Mis on mullateadus?

Mullateadus on pinnase omaduste uurimine Maa pinnal, sealhulgas mulla klassifitseerimine, mulla moodustumine ja kaardistamine. See hõlmab ka mulla ja pinnase majandamise kasutamist. Mullateadus koosneb kahest osast: pedoloogia ja edafoloogia. Pedoloogia hõlmab pinnase moodustumise keemiat, selle klassifikatsiooni ja morfoloogiat. Edafoloogia on seevastu pinnase mõju uurimine elusorganismidele, eriti taimedele. Paljud spetsialistid on seotud mullateaduse valdkonnaga. Nende hulgas on mikrobioloogid, arheoloogid, keemikud, insenerid ja füüsilised geograafid.

Mullateaduse harud

Pinnas moodustab osa põllusfäärist (maakoores). Eespool nimetatud mullateaduse peamised harud on edafoloogia ja pedoloogia. Mõlemad üksused tegelevad mullafüüsika, keemia ja bioloogiaga. Pedosphere kogeb palju kontakte atmosfääri, biosfääri ja hüdrosfääriga. Koostoimed muudavad mullateaduse väga integreeritud ja laialdaseks teadusalaks.

Pinnase klassifikatsioon

Muldade klassifitseerimine on mulla eri klassidesse paigutamine, mis puudutab omaduste ja käitumise sarnasust. Näiteks mõõdetakse mulla liigitamiseks mehaaniliste omaduste, läbilaskvuse, tugevuse ja jäikuse järgi. Pinnase põhiomadused võtavad arvesse mulla struktuuri, terade ja koostise suurust ja kuju.

Mulla moodustamine

Mulla moodustamise protsessi tuntakse pedogeneesina. Mulla algne koostis algab „algmaterjalist” (kivimitest), mis on maapinnast madalamal või kõrgemal. Mitmed kliimatingimused mängivad mulla kiiruse ja moodustumise olulist rolli. Kivid kuluvad aja jooksul, kui tuul puhub või kui neid veetakse voolava vee või liustike poolt ja lõpuks eraldatakse vormikihideks. Vee pesemisega kokkupuutuvad pinnaseosakesed võivad olla sademete või voolavate jõgede kujul. Vihmavesi pesta pinnase pinnasest erosioonina. Seevastu voolavad jõed transpordivad pinnaseosakesi. Organismid, nagu vihmaussid, mängivad rolli mulla moodustamisel, avades maapõues paiknevaid ruume, mida tuntakse pooridena ja lagunevad protsessis.

Mulla morfoloogia

Mulla morfoloogia on mullateaduse haru, mis kirjeldab pinnase ja selle tüübi füüsikalisi (vaatlusaluseid) atribuute mulla horisontaalidel, kasutades rahvusvaheliselt tunnustatud vahendeid. Varem kirjeldati maad rasketena või kergetena, liivana, soolalahusena, kuivana või niiskena, soise, pehme või kompaktse, kivise või settega. Mulla ja selle omaduste kirjeldus hõlmab pinnase pH, tekstuuri, juurte ja pooride, värvi, struktuuri, kihisemise ja palju muud.

Mullateaduse tähtsus

Mullateadus on mänginud olulist rolli põllumajanduse arendamise sektoris, eriti Sahara-taguses Aafrikas. Mulla uurimine on suutnud tagada inimeste vajadused, näiteks toiduainete tootmine, mis sõltub ainult pinnasest. Mullateaduse õppimise lõppeesmärk on anda teadmisi ja piisavat teavet mulla moodustamise ja põllukultuuride tootmise juhtimise kohta. Teine oluline mullateaduse tähtsus on teada mulla roll vee hoidmisel. Mullateadus võimaldab mõista mulla mikro- ja makroorganismide eesmärke.

Soovitatav

Hiina looduslikud roomajad
2019
Millist valitsust Boliivia omab?
2019
Pingviinide ohustatud liikide nimekiri
2019